R. Mūkam veltīts jaunrades pasākums.

16. janvārī Galēnu pamatskolā notika Vislatvijas jaunrades konkursa, kas veltīts dzejniekam un reliģiju pētniekam Robertam Mūkam, noslēguma pasākums. Arī mūsu skolas audzēkņi apliecināja savas radošās spējas un varēšanu, atzinības rakstus saņēma Kristīne Gaiziņa, 9.b kl., Mārtiņš Sondors, 9.b kl., Ilva Plociņa, 7.b kl., bet pateicības ieguva Lauma Tumašova, 9.c kl., Anastasija Dementjeva, 7.c kl., Anete Haritonova, 8.c kl., Žanete Upeniece, 8.c kl., Maksims Podskočijs, 7.b kl. Liels gandarījums arī skolotājām I. Baronei un Ž. Bečai par savu audzēkņu panākumiem, šogad nācās rakstīt par tēmu ”Kā būtu, ja mēs varētu pārlēkt savai ēnai?”. Gribas iedrošināt arī citus skolēnus „pārlēkt savai ēnai” un piedalīties dažādos radošos konkursos.

Latviešu valodas un literatūras MK vadītāja Ž. Beča