Seminārs latviešu valodas skolotājiem.

Rudens brīvdienās Preiļu 1. pamatskolā viesojās Daugavpils latviešu valodas un literatūras skolotājas, namamāšu lomā iejutās sk. I. Barone un Ž. Beča, kas dalījās savā pieredzē un bija reizē skolas gides. Ir lietderīgi ik pēc laika paskatīties uz savu veikumu, izlobīt svarīgāko, papriecāties par skolēnu panākumiem, dot kādu racionālu padomu citu novadu kolēģiem un, protams, dzirdēt atzinīgus vārdus, ar kuriem viesi neskopojās, priecājoties gan par skolas vizuālo tēlu, gan interesanti noformētajām telpām, gan skolotāju veikumu. Šādi semināri palīdz pedagogam pilnveidoties, dod jaunu sparu darbam. Paldies skolas vadībai par atbalstu pasākuma organizēšanā.
Latviešu valodas un literatūras MK vadītāja Ž. Beča