Projektu nedēļas noslēgums Preiļu 1. pamatskolā.

    10. maijā Preiļu 1. pamatskolā notika projektu nedēļas „Aktīvs un vesels” noslēguma pasākums „Aicinām ceļā”. Līdz 10. maijam katrs skolēns vāca informāciju, apkopoja materiālus, lai varētu veidot ekskursijas, pārgājiena maršrutu. Skolēni izstrādāto ekskursiju vai pārgājienu aprakstus veidoja brīvā stāstījuma, esejas vai citā literārā veidā, papildinot aprakstu ar vizuālo informāciju (zīmējumiem, kartēm, fotoattēliem u.c., kā arī ar ekskursijas, pārgājiena izmaksām). Pēc projektu darbu prezentācijām klasē, katrai klasei bija jāveido viena prezentācija par izvēlēto klases ekskursiju vai pārgājienu. Prezentācijas tika prezentētas pa klašu grupām. Projektu nedēļas noslēguma ietvaros skolēniem bija iespēja tikties ar Preiļu novada tūrisma informācijas centra vadītāju Irēnu Kjarkužu un Riebiņu novada tūrisma informācijas centra vadītāju Ivetu Šņepsti, kuras pastāstīja par TIC piedāvātajām ekskursiju un ceļojumu iespējām. Ceļot patīk daudziem, bet lai ceļot būtu interesanti un neparasti ir jāprot plānot. Ceļot interesanti - tā, lai bauda tiek visām maņām!
    Skolēni, kas uzmanīgi klausījās un pareizi atbildēja uz uzdotajiem  jautājumiem tika pie pārsteiguma balviņām, ko bija sagādājušas tūrisma informācijas centra darbinieces.
     Pasākuma noslēgumā katra klase saņēma pateicības par aktivitātēm projektā.

Direktora vietn. A. Dz. Bernāne