M. Stārastei - 100

11. un 12. martā skolas sarīkojumu zālē norisinājās tematisks sarīkojums 1.-4. klašu skolēniem veltīts Margaritas Stārastes 100. dzimšanas dienai. Skolas bibliotekāre Janīna Beļajeva kopā ar Bibliotekārā pulciņa bērniem bija sagatavojuši jauku prezentāciju par skolas bibliotēkā lasāmajām grāmatām, teatralizētu izrādi „Pelēkais namiņš” un radošo darbnīcu „Saulespuķe”. Košu akcentu pasākumam piešķīra deju grupas „Elīze” meitenes. Paldies visiem par radošu darbošanos pasākumā!
Direktora vietniece audz. darbā Ilze Broka