Miķeļdiena sākumskolā

    28. septembris un tuvojošās Miķeļdiena pulcināja sākumskolas skolēnus Preiļu parkā. Skaistais, saulainais laiks un saņemtais uzdevums mudināja krustām šķērsām izstaigāt Preiļu parku un uzzināt interesantas lietas, kas saistās ar Mīlestības kalniņu, Preiļu muižas pili un kapliču. Kad darbiņš padarīts, bija laiks kādai rotaļai, dejai un ugunskurā ceptai desiņai.