Ziemassvētku pasākumi.

    Sagaidot Ziemassvētkus, no 18. decembra 1.-9. klašu telpas skolēni kopā ar klašu audzinātājiem izrotāja svētku noskaņās. Konkursā “Mana klases telpa varēja piedalīties 5.-9. klašu skolēni.”  Savukārt interešu izglītības pulciņu dalībnieku darbus “Ziemassvētki skolēnu rokdarbos, zīmējumos, veidojumos” varēja apskatīt skolas vestibilā, gaiteņos, ēdnīcā.
    Pie Ziemassvētku eglītes svētku gaidās skolēni un skolotāji pulcējās:
19. decembrī 1000- 1.-2. klases, 20. decembrī 1000 – 3.-4. klases, 1240 – 5.-6. klases, 1420 – 7.-8. klases, 21. decembrī 1000 – 9. klases skolas sarīkojumu zālē. Programmu gatavošanā piedalījās 1.-4. klašu audzinātāji, deju skolotājas Gaida Ivanova, Ilze Broka un deju kolektīvi,  skolotāja Irēna Barone kopā ar interešu izglītības pulciņa “Skatuves runa”dalībniekiem, mūzikas skolotājs Arvīds Gžibovskis, Iluta Urka un Santa Vucāne.
     Skolēni saņēma pateicības par labām un teicamām sekmēm un sabiedrisko aktivitāti.
                Dir.vietn.audz.darbā D.Prodniece