Latvijas Republikas proklamēšanas 93. gadadienai veltīts konkurss Preiļu 1.pamatskolā

   15.novembra rīts Preiļu 1.pamatskolā bija pulcēšanās vieta divpadsmit 9. klašu skolēnu komandām no Aglonas, Riebiņu, Vārkavas un Preiļu novadiem. Skolēni un viņu skolotāji bija uzaicināti piedalīties starpnovadu konkursā „Vai Tu pazīsti Latviju?” Konkursa ideja pieder Preiļu 1.pamatskolas metodiskās komisijas Cilvēks – Daba – Sabiedrība skolotājām – Andai Anspakai, Vijai Caunei, Dacei Kiuliniecei, Dignai Prodniecei, Norai Šņepstei un šo rindu autorei Ievai Babrei. Līdzīgu konkursu mūsu skolā rīkojām katru gadu, tā nosaukums bija „Vai Tu pazīsti Latviju un savu skolu?”, bet šogad vēlējāmies ģeogrāfiju paplašināt – atsaucās 9 skolas no Preiļu un kaimiņu novadiem. Paldies skolēniem un skolotājiem no Aglonas vidusskolas, Priežmalas pamatskolas, Riebiņu vidusskolas Galēnu pamatskolas, Dravnieku pamatskolas, Vārkavas vidusskolas, Vārkavas pamatskolas, Priekuļu pamatskolas un Pelēču pamatskolas, kuri atrada laiku, atbrauca un iepazīstināja konkursa dalībniekus, organizētājus un viesus ar savu skolu , rādot vizītkarti par skolēniem, skolotājiem, pagasta un novada dzīvi. Bija gan nopietnas prezentācijas, gan aizkustinošas runas, gan jautras intervijas, kurās varēja atpazīt pašreizējās aktualitātes skolā, pagastā, novadā un Latvijā.
    Pirms konkursa atklāšanas visiem dalībniekiem bija lieliska iespēja ieskatīties skolas muzejā, kur Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja darbinieku rīkotajā izstādē „Grozies kā gribi – grozs” varēja gan priecēt acis, gan smelties idejas, gan aprunāties ar vienu no izstādes veidotājām – Silviju Ivanovsku, gan kādā no groziem atrast pārsteigumu – suvenīru izskatā, ko darinājuši Preiļu 1.pamatskolas skolēni un skolotāji.
    Konkursu atklāja Preiļu 1.pamatskolas direktore Nora Šņepste, novēlot skolēniem būt radošiem un zinošiem, sniedzot atbildes uz konkursa jautājumiem. Komandas trīs stundu garumā atbildēja uz jautājumiem par Latvijas ģeogrāfiju, bioloģiju, ķīmiju, sociālajām zinībām, vēsturi, meklēja atbildes par Latvijas ķīmiskās rūpniecības uzņēmumiem. Katrai komandai bija jāveic radošs uzdevums - jāizveido plakāts „Mūsu uzņēmums Latgalei.” Komandas ļoti veiksmīgi izvēlējās uzņēmumu nosaukumus (SIA „Septiņkrāsu ziediņš” „Odziņa” „Latgales māls” AS „Zivtiņš & CO” „Zemenīte” „Ezermājas” „Latvijas vienīgā cukura fabrika” „Galēnu cements” u.c.), darbības virzienus, nepieciešamos resursus un speciālistus, atrašanās vietas aprakstus un protams, apgalvojumus par uzņēmuma nepieciešamību Latgalei.
    Konkursa izskaņā klātesošie noskatījās īsfilmu „Welcom to Latvia,” visas komandas tika apbalvotas ar dalībnieku diplomiem un Latvijas karodziņu ar Preiļu 1.pamatskolas logo, zālē esošie skolotāji saņēma skaļus aplausus un ovācijas no skolēniem un mazu piemiņu no mūsu skolas – austu grāmatzīmi. Protams, visi gaidīja uzvarētāju vārdus. Tikai nedaudz pārāki bija skolēni no Galēnu pamatskolas (1.v.), Preiļu 1.pamatskolas 9.a klases (2.v.) un Pelēču pamatskolas (3.v.).
    Noslēgumā kopīgi dziedājām R.Kaupera „Mana dziesma” - kuru Krista Šķēpa un Rūta Vucāne (8.c klase) dziedāja ģitāru pavadījumā, bet zālē esošie piebalsoja.
...Tie ir vārdi no manas tautas
Un dziesma man arī no tās
Un es zinu, neviens manā vietā
To nedziedās...

    Konkurss varēja notikt tikai pateicoties lieliskai komandai - PALDIES skolotājiem, kas gatavoja jautājumus un vērtēja komandu iesniegtās atbildes – Andai Anspakai, Vijai Caunei, Dacei Kiuleniecei, Dignai Prodniecei, Norai Šņepstei. PALDIES Arvīdam Gžibovskim par muzikālo noformējumu, Dignai Prodniecei par māksliniecisko noformējumu zālē, Astrīdai Čerpakovskai un Uldim Čerpakovskim par suvenīru sagatavošanu, Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja kolektīvam par lielisko izstādi.
    Domāju, ka ieguvēji bijām visi – skolotāji ieguva pieredzi un iespēju kontaktēties ar kaimiņu skolu pedagogiem, skolēni, varēja papildināt savas zināšanas un likt lietā jau esošās, nest savu un savas skolas vārdu ārpus novada robežām. Preiļu 1.pamatskolas skolēni saprata, ka konkurenti „nesnauž” – tāpēc nav jāapstājas pie sasniegtā.
Konkursa koordinatore Ieva Babre