Nordplus projekta aktivitātes

    No 16.10.2011.-22.10. Preiļu 1. pamatskolā risināsies Nordplus projekta „Deja, māksla, fiziskās aktivitātes – ceļš uz veselību” norises. Projektā piedalās Šauļu Didždvario horģimnāzijas 5. klašu deju ansamblis „Šeltinis” /vad. Violeta Laugaliene/ un Preiļu 1. pamatskolas 4.-5. klašu deju kolektīvs /vad. G.Ivanova/.
    Projekta laikā lietuviešu  dejotāji dzīvos mūsu ģimenēs, apmeklēs mācību stundas, ārpusstundu nodarbības. Skolēni caur deju  mācīsies respektēt, izprast citas valsts kultūras dažādību. Projekta laikā bērni  novērtēs fizisko aktivitāšu ietekmi uz veselību, jo ieplānota ir sporta diena /vada  Inga Haritonova/, gan trases veikšana atpūtas namā ”Silmalas”; attīstīs radošās izpausmes – strādās radošajās darbnīcās Preiļu BJC /vad. Aija Caune/; notiks deju meistarklases, kurās strādās gan lietuviešu, gan latviešu deju pedagogi veidojot kopēju deju uzvedumu. Lietuviešu bērni tiks iepazīstināti ar mūsu skaistākajām vietām – Rīgu, Siguldu.
   Projekta galamērķis ir veicināt sadarbību izglītības jomā, veicināt kultūras dialogu, iedrošināt dalībniekus uzlabot viņu svešvalodas zināšanas, motivēt bērnus dzīvot veselīgi un būt aktīviem, mācīt bērnus komunicēt konstruktīvi dažādās vidēs, izrādīt toleranci.
    Maijā mūsu dejotāji viesosies Šauļu ģimnāzijā.
Pilsētas iedzīvotāji tiek aicināti 20. oktobrī plkst. 18.00 Preiļu KN uz kopējo projekta dalībnieku koncertu.