Skolēniem ir iespēja ēnot.

       Ēnu diena ir atzīta visā pasaulē un interesi guvusi skolēnu vidū karjeras izglītībā.
    6.decembrī  Preiļu 1.pamatskolas  20    9. klašu skolēniem kļūstot par speciālista ”ēnu”, vairākas stundas varēja iepazīt kādu darba vietu, būt kopā un novērot izvēlētas profesijas speciālistu jeb  “ēnu” devēju.
    Par ēnošanas iespējām vienojāmies ar  Preiļu novada domi, Preiļu galveno bibliotēku, Preiļu novada kultūras centru, Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeju, SEB Unibanku Preiļos, Preiļu rajona policijas pārvaldi, laikraksta ” Novadnieks” redakciju,   Preiļu 1.pamatskolas skolotājiem un par “ēnu” devējiem kopumā pieteicās  16 speciālisti.
Dir.vietn.audz.darbā, KI koordinatore: Digna Prodniece