Zinātnieku nakti Daugavpils universitātē jau piekto gadu apmeklē Preiļu 1. pamatskolas skolēni

    Šogad Zinātnieku nakts aktivitātes Latvijā tematiski bija saistītas ar ķīmiju, dodot ieskatu tās daudzveidīgajā pielietojamībā, radītajām problēmām un iespējām.
     23.septembra vakarā mūsu skolas 8.-9.klašu skolēni devās uz Daugavpili, lai uz brīdi iejustos atmosfērā, kas  bija pietuvināta zinātniskajai laboratorijai.
        DU mācību spēki un studenti bija sagatavojuši dažādas aktivitātes par ūdens tēmu.
“Pazemes ķīmija” – Doc., Dr. geol. Juris Soms rādīja minerālu kolekciju, stāstīja par šo minerālu izcelsmi un kā tos  izmanto mūsu ikdienas dzīvē. Kolekcijā varēja apskatīt arī Latvijas dārgakmeņus – dzintaru, granātu un cirkonu. Varēja apskatīt Latvijā iegūtu naftas paraugu.
“Sargies no indīgiem dzīvniekiem!” – izstādē bija dažādi kukaiņi, rāpuļi un tārpi, no kuriem vajadzētu uzmanīties.
„Elementu pasaule” – varēja vērot eksperimentus un demonstrējumus ar vielām. Jāpiebilst, ka šo eksperimentu klāsts varēja būt plašāks un pieejamāks, jo lielā skaļuma un demonstrējumu galda neveiksmīgā novietojuma dēļ, grūti bija saklausīt skaidrojumu un nozīmi demonstrējumiem.
“Dzīves eliksīrs – Ūdens” – Ūdens ir dabas svarīgākais eksistences pamats mūsu dzīvei uz Zemes. Te skolēni varēja piedalīties banāna vai sīpola DNS iegūšanā Dr.biol. Natālijas Škutes vadībā. Bija iespējams sekot robota gaitām ūdens baseinā, ko vadīja un regulēja Dr.biol. Artūrs Škute. Ieklausoties viņa stāstījumā, varēja uzzināt, ka šis robots tiek izmantots zemūdens dzīvnieku un augu pētīšanā, vērošanā un datu reģistrēšanā.
Interesenti varēja pārbaudīt savu plaušu tilpumu un uzklausīt ieteikumus par veselīgu dzīves veidu pie universitātes anatomijas un fizioloģijas katedras mācību spēkiem stilizētā pieņemšanā „ārsta kabinetā” universitātes vestibilā.
Mūsu skolas absolvents Mg.sc.comp. Viktors Lipskis (informātikas katedra) klātesošos iepazīstināja ar iespējām, ko sniedz tehnoloģijas, apskatot mums tik neizprotamo Kosmosu – zvaigznes, zvaigznājus un  galaktikas.
Šī gada „ Zinātnieku naktī”  varēja vēlēties lielāku darbošanos patstāvīgi, aktivitāšu daudzveidību un skaidrojumu.
Skolēnu atziņas par redzēto un piedzīvoto „Zinātnieku naktī” DU:
•    Ļoti lielu uzmanību pievērsu kā top sīpola DNS. Tādu eksperimentu nebiju nekad redzējis, tas ļoti iepatikās. Saucamais "Ziloņa zobupastas" eksperiments jau vairākas reizes bija redzēts, bet patika skatīties vēl un vēl :) Apskatīju dažādus derīgos izrakteņus Latvijas teritorijā un novēroju dažādus ūdendzīvniekus akvārijos. Bet varēja būt labāk pārdomāts pasākums. :( (Mārtiņš)
•    Biju cerējusi, ka būs interesantāk. Bet tomēr man patika un kaut ko jaunu es jau arī iemācījos. Foršs likās eksperiments „Ziloņu zobu pasta,” lai gan tas jau bija redzēts. Patika, gribētu arī citus gadus braukt. (Airita)
•    Zinātnieku nakts bija interesanta. Lai gan daudzi piedāvātie eksperimenti bija krievu valodā, tāpēc daudz ko nesapratu. Vislabāk man patika veikt eksperimentu pašai – iegūt banāna DNS. Biju pārsteigta arī par to, ka varēja izmērīt  plaušu tilpumu. Labprāt brauktu vēl! (Santa)
•    DU man ļoti patika, bija interesanti pētīt un skatīties. Tas viennozīmīgi bija kaut kas jauns un neredzēts. Tikai, diemžēl nebija iespēju pašam darboties un eksperimentēt, kaut arī man ļoti gribētos. Paldies. Ja būs iespēja nākošgad, braukšu vēl. (Renāte)
•    Man ļoti patika eksperimenti ko radija "Zinatnieku naktī !" Interesanti ir tas, ka eksperimantēt var ar vielam kas atrodas mājas un iegūt ļoti interesantus rezultatus, jo arī "Zinatnieku nakti" lielākoties izmantoja mājās atrodamas vielas.
•    Es  nezināju ka Latvijā ir dārgakmeņi smilšu izmērā kurus var saskatīt tikai mikroskopā. (Ella)
Ieva Babre