,,No paaudzes uz paaudzi”

No 6. līdz 29. aprīlim Preiļu 1. pamatskolā bija skatāmi gan 7. klašu meiteņu, gan arī viņu vecmāmiņu, māmiņu un krustmāšu adītie dūraiņi.

Senatnē ar cimdiem saistījās viss cilvēka mūža gājums. To noteica aukstās ziemas, lauku darbi un tradīcijas. Savus pirmos cimdus meitene uzadīja ganos, bet mūsdienās skolā dūraiņus mācās adīt 7. klasē. Ideja, apvienot dažādu paaudžu adītos cimdus, radās pēc 7.c kl. skolnieces Kristas Šķēpas teiktā: ,,Beidzot man vecmamma uzdāvināja savas mātes, tātad manas vecvecmāmiņas, adītos dūraiņus, teikdama: ,,Nu tu jau esi liela, lai pārmantotu šos cimdus. Nēsā un sargā!”” Adīšanas māku sievietes allaž nodevušas savām meitām un mazmeitām.

Izstādē bija redzami Kristas vecvecmammas, Meldras Trūpas vecmammas, Sandras Gžibovskas vecmammas, Santas Jonānes vecmammas, Santas Deiko vecmammas un krustmātes, Gunas Mežinskas vecmammas un Artas Eglītes māmiņas adītie rakstainie cimdi. Vecmāmiņu darinātajos cimdos saglabājies Latgalei raksturīgais - ,,actiņu”, ,,mušiņu’’ un ziedu raksti sarkanā, rozā, dzeltenā krāsā uz tumša pamata. Meiteņu cimdos dominē košas krāsas pamatā, mūsdienīgi raksti.

Mūsu senčiem bija nepieciešamība pašiem sev darināt siltu apģērbu, bet mūsdienās adīšanas māka dod iespēju rotāties, atklāt savu gaumi,  radošo garu un izzināt tautas pagātni.

Cimdu rakstus varat aplūkot šeit.
Sk. Inga Reine