Izstāde skolas muzejā

"Pie svešas uguns nosaluši,
Mēs ticējām, ka atkal mājās
Reiz pārnāksim pa saules ceļu”
                         /Olafs Gūtmanis/
Izstāde “Dzimtas stāsts”, “Sibīrijas reminisences” un “Sibīrijas lietas” eksponētie vēstures avoti iepazīstina ar liecībām par 1949.gada 25.marta deportāciju. Tas ir stāsts par trīs ģimenēm, kas izcieta šo smago dzīves posmu un atgriezās Latvijā. Kopumā no Latvijas teritorijas šajā deportācijas vilnī tika pārvietoti uz tālajiem Padomju zemes Austrumiem – neapgūto Sibīriju ar bargiem klimatiskajiem apstākļiem vairāk nekā 43 tūkstoši cilvēku – starp viņiem bija sirmgalvji, slimi cilvēki, bērni un sievietes.
Dzimtas stāsts vēsta par Preiļu pagasta Plivdās dzīvojošo Pētera un Eleonoras Plivdu ģimeni, viņu divu nedēļu garo ceļu līdz nometināšanas vietai, darbu kolhozā, sovhozā un atgriešanos mājās. Tāds pats liktenis bija arī Būmaņu un Preisu ģimenei.
Izstādē eksponētās fotogrāfijas, dokumenti, priekšmeti un tekstilijas stāsta par šo ģimeņu dzīvi Omskas, Tomskas un Amūras apgabalā.