Mācību priekšmetu valsts olimpiāžu uzvarētāji 2010./2011. m. g.

Mājturība un tehnoloģijas (20.04.2011.)

atzinība

Anastasija Caica 9. kl. (skolot. I. Reine)


Latviešu valoda un literatūra 7.kl. ( 4.04.2011.)

1. vieta

Krista Šķēpa 7.c kl. (skolot. A. Anspaka)


Vēsture (8.03.2011.)
1. vieta
Lauma Vibornā 9.a kl. (skolot. D. Kiuleniece)
 
3. vieta
Laima Mukāne 9.b kl. (skolot. D. Kiuleniece)
 
atzinība
Grieta Kolosova 9.c kl. (skolot. D.Kiuleniece)