Īslandes iespaidi

Šajā mācību gadā Preiļu 1. pamatskola uzsāka darbu jaunā Baltijas un Ziemļvalstu (Nordplus) projektā- ‘Folkloras varavīksne’.
Projeta ietvaros no 14. -18. februārim četras Preiļu 1. pamatskolas skolotājas - Antra Gertmane, Olga Anspoka, Ilze Broka un Iveta Belousova apmeklēja Īslandi. Par ceļojuma iespaidiem lasiet šeit.