Mācību priekšmetu 2. kārtas olimpiāžu uzvarētāji 2010./2011. m. g. (papildināts 24.03.2011.)

 

Angļu valoda (17.03.2011.)
 
1. vieta
Beāta Petrova Kolosova 7.c (skolot. L. Eglīte)
Krista Šķēpa 7.c kl. (skolot. L. Eglīte)
Jēkabs Vasiļevskis 8.c (skolot. V. Danovska)
 
2. vieta
Arta Eglīte 7.c (skolot. L. Eglīte)
 
3. vieta
Einārs Bistrovs 7.a (skolot. L. Vibornā)
Vineta Haritonova 8.a (skolot. V. Danovska)

atzinība

Vitālijs Šebeko 7.c (skolot. L. Eglīte)

 
 

Vizuālā māksla (24.02.2011.)
 
1. vieta
Ieva Poplavska 1. kl. (skolot. A. Čerpakovska)
Marianna Kivriņa 2.b kl. (skolot. A. Čerpakovska)
Līga Magdalēna Pastare 3.a kl. (skolot. A. Čerpakovska)
Ilvija Kassaliete 3.b kl. (skolot. A. Čerpakovska)
Elīza Gurgone 4.b kl. (skolot. A. Čerpakovska)
Anete Haritonova 4.a kl. (skolot. A. Čerpakovska)
Inta Rudzāte 5.b kl. (skolot. M. Abricka)
Sandra Gžibovska 7.c kl. (skolot. M. Abricka)
Zane Čerpakovska 7.c kl. (skolot. M. Abricka)
Lāsma Pudāne 8.c kl. (skolot. M. Abricka)
Dagne Devjatnikova 9.a kl. (skolot. M. Abricka)
Jūlija Starovoitova 9.c kl. (skolot. M. Abricka)
 
2. vieta
Sandis Podiņš 2.a kl. (skolot. A. Čerpakovska)
Alīda Anspoka 3.c kl. (skolot. A. Čerpakovska)
Sintija Lakovska 5.b kl. (skolot. M. Abricka)
Kristiāna Jaudzema 6.c kl. (skolot. M. Abricka)
Rūta Vucāne 7.c kl. (skolot. M. Abricka)
Mārtiņš Brics 9.a kl. (skolot. M. Abricka)
Anastasija Caica 9.c kl. (skolot. M. Abricka)
 
3. vieta
Ieva Mozule 4.b kl. (skolot. A. Čerpakovska)
Beāte Pastare 6.b kl. (skolot. M. Abricka)
Lauma Vibornā 9.a kl. (skolot. M. Abricka)
 
atzinība
Sanita Bogdanova 4.b kl. (skolot. A. Čerpakovska)
Laura Buka 6.c kl. (skolot. M. Abricka)
Guntars Valainis 9.a kl. (skolot. M. Abricka)

Matemātika 5.-8. kl. (18.02.2011.)
 
1. vieta
Lauma Tumašova 5.c kl. (skolot. M. Grišule)
Laura Buka 6.c kl. (skolot. I. Isajeva)
Arta Eglīte 7.c kl. (skolot. M. Grišule)
Krista Šķēpa 7.c kl. (skolot. M. Grišule)
Lisovs Mārtiņš 8.a kl. (skolot. M. Grišule)
 
2. vieta
Terēze Grietiņa Paura 6.c kl. (skolot. I. Isajeva)
Santa Fedotova 7.c kl. (skolot. M. Grišule)
 
3. vieta
Ausma Dzerkale 6.b kl. (skolot. I. Buka)
Airita Erte 7.c kl. (skolot. M. Grišule)
 
atzinība
Anastasija Isajeva 6.c kl. (skolot. I. Isajeva)
Kristīne Timofejeva 7.c kl. (skolot. M. Grišule)
Ella Bogdanova 7.b kl. (skolot. I. Buka)

Matemātika 9. kl. (11.02.2011.)
 
2. vieta
Lauma Vibornā 9.a kl. (skolot. M. Grišule)
 
3. vieta
Guntars Valainis 9.a kl. (skolot. M. Grišule)
 
atzinība
Mārtiņš Brics 9.a kl. (skolot. M. Grišule)
Laima Mukāne 9.b kl. (skolot. I. Buka)
Jūlija Starovoitova 9.c kl. (skolot. I. Isajeva)

 

 

 


Ķīmija 9.kl. (3.02.2011.)
atzinība
Iveta Ivanāne 9.a kl. (skolot. I.Babre)
Guntars Valainis 9.a kl. (skolot. I.Babre)
Linards Šmeiksts 9.b kl. (skolot. I.Babre)
Mārtiņš Trubiņš 9.a kl. (skolot. I.Babre)

Latviešu valoda un literatūra 9. kl. (31.01.2011.)
 
1. vieta
Lauma Vibornā 9.a kl. (skolot. A. Anspaka)  
2. vieta
Agita Brikule 9.c kl. (skolot. I. Barone)
Kristīne Litavniece 9.c kl. (skolot. I. Barone)
Zane Čerpakovska 8.c kl. ( skolot. I. Barone )
atzinība
Lauma Gurgone 9.b kl. (skolot. Ž Beča)
Simona Brūvere 8.b kl. (skolot. M. Upeneice)

Fizika (28.01.2011.)
1. vieta
Linards Šmeiksts 9.b kl. (skolot. L. Vibornā)
2. vieta
Iveta Ivanāne 9.a kl. (skolot. L. Vibornā)
Ervīns Vagalis 9.a kl. (skolot. L. Vibornā)
Lauma Vibornā 9.a kl. (skolot. L. Vibornā)
Ieva Saulīte 9.a kl. (skolot. L. Vibornā)
atzinība
Guntars Valainis 9.a kl. (skolot. L. Vibornā)

Latvijas un pasaules vēsture 9. kl. (21.01.2011.)
 
3. vieta
Eduards Volkovs 9.c kl. (skolot. D.Kiuleniece)
Dagnija Verze 9.b kl. (skolot. D.Kiuleniece)
atzinība
Grieta Kolosova 9.c kl. (skolot. D.Kiuleniece)
Dairis Ābols 9.b kl. (skolot. D.Kiuleniece)
Anastasija Caica 9.c kl. (skolot. D.Kiuleniece)
 
Bioloģija (02.12.2010.)
 
2. vieta
Lauma Vibornā 9.a kl. (skolot. I. Babre)
Rūta Vigule 9.a kl. (skolot. I. Babre)
atzinība
Jūlija Starovoitova 9.c kl. (skolot. I. Babre)