Jēzus dzimšanas dienu gaidot....

         2. decembrī uz svētbrīdi pulcējās jaunāko klašu skolēni, lai kopā ar mūsu ciemiņiem - Preiļu katoļu draudzes dekānu Jāni Stepiņu un Dricānu draudzes priesteri Māri Laurecki pārrunātu par Adventa laiku. Ar patiesu interesi bērni vēroja lugu "Dzimšanas diena". Galvenajā lomā iejutās Valters (3.b), ciemiņus atveidoja 3.b klase, mammas lomā iejutās Ieva (8.b), tēvu atveidoja Mārcis (8.a) un Jēzus tēlā atpazinām Rūdolfu no 9.b klases. Ar izjusto dziedājumu iepriecināja Rasa (5.a) un Evita (8.a). Pasākumu ar zvaniņu skaņām kuplināja 1. klašu dejotāji un 7.-8. klašu dejotāji. Anete (8.c) un Ieva(8.b) mums visiem  atgādināja, ka šajā gaidīšanas laikā, mēs varam palīdzēt viens otram ar smaidu, ar labu vārdu, ar paklausību skolotājiem un vecākiem, jo tas jau nekādu lielu naudu neprasa.
      Liels paldies mūsu skolotājām: Anitai Komarovskai par līdzdalību lugas iestudēšanā, Gaidai Ivanovai par deju priekšnesumiem un Ilzei Brokai. Paldies 8.b klases skolēniem Alenam un Matīsam par tehnisko nodrošinājumu. Paldies visiem skolēniem un audzinātājām par labajiem nodomiem Adventa laikā. Lai izdodas tos realizēt!
         Pasaule ir tik gaiša un laimīga, cik laimīgu mēs to mākam ieraudzīt un citiem parādīt. Lai skaista svētku gaidīšana un vēl skaistāka sagaidīšana! Priecīgus Ziemassvētkus!                                                  

skolotāja M.Šķestere