"Veidosim Latviju"

14. novembrī skolā notika konkurss 5. - 6. klasēm, kas bija veltīts Latvijas valsts 89. gadadienai.