Eiropas medus brokastis

2007. gadā Slovēnijas biškopji aizsāka sociālu izglītojoši-praktisku kampaņu, kuras mērķis ir izglītot bērnudārzu un pamatskolu audzēkņus par bitēm, medu, bišu nozīmi tautsaimniecībā, dodot bērniem bez maksas degustēt, nogaršot medu un citus biškopības produktus. 2013. gadā šai kampaņai pievienojās arī Latvijas Biškopības biedrība. Nu jau šī akcija izvērsusies pa visu Eiropu, novembra trešo piektdienu pasludinot par Eiropas Medus brokastīm (European Honey Breakfast). Taču LBB biškopjus aicina šai kampaņā iesaistīties ne jau konkrētajā piektdienā, bet gan pēc iespējām novembrī vai decembrī. Nu jau otro gadu šajā projektā iesaistās arī Piemājas saimniecība "Dzipšļi" , kas ievāc biškopības produkciju Lubāna mitrāja bioloģiski daudzveidīgajās pļavās, mežos un purvos. 23. novembrī viesojās Preiļu 1. pamatskolā pie trešklasniekiem. Paldies Anitai Gāgai un Ivetai Belousovai par uzaicinājumu! Paldies trešklasniekiem, kas bijāt paklausīgi un zinātkāri! Lai zum!