Skolas kora jubileja.

21. martā skolas koris svinēja savu 5 gadu jubileju.