Konsultāciju stundas individuālajam / grupu darbam.

Fakultatīvi un interešu izglītības nodarbības.